Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D

Ministerstvo zdravotnictví ČR, LF UK Hradec Králové