Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Ředitel Národního ústavu duševního zdraví, Klecany. Před-nosta kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařskéfakulty Univerzity Karlovy v Praze