Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, DrSc

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, DrSc

Ústav lékařské biologie a genetiky, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové