RNDr. Daniel Vaněk Ph.D.

RNDr. Daniel Vaněk Ph.D.

Ředitel DNA centra Bulovka, Ústav soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce