Přednášející

Přednášející

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

Od hrachu Gregora Mendela k personalizované medicíně

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc., FABI

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D

Současné přístupy k očkování

Ministerstvo zdravotnictví ČR, LF UK Hradec Králové

MUDr. Dana Maňasková

Genetické aspekty dostupnosti a hospodaření s vitamíny

Centrum preventivní medicíny a Metabolic Balance

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, DrSc

Cílená editace lidského genomu, biologické a etické aspekty

Ústav lékařské biologie a genetiky, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Doc. MUDr. František Liška, Ph.D.

Odhad genetických sportovních predispozic pomocí kombinace běžných polymorfizmů - pilotní studie u českých olympioniků

GENVIA s.r.o.

MUDr. Petr Lošan

Matching - genetická vyšetření v současné klinické praxi

Genetika Plzeň

RNDr. Daniel Vaněk Ph.D.

Chronologický a biologický věk: Proč stárneme a proč nemusíme

Ředitel DNA centra Bulovka, Ústav soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

MUDr. Miroslav Kuklík, CSc.

Pokroky v genetice kostních dysplazií

Genetická ambulance Praha 3

PharmDr. Lucie Kotlářová

EBV jako mocný epigenetický pronádorový modulátor - současné vědecké poznatky

InPharm Clinic

Ing. Lenka Matějková

Pacientská iniciativa ve vědě a výzkumu

Asociace genové terapie, z.s.

Mgr. Dominik Vondráček

Výstava Doba genová - aneb jak přiblížit laické veřejnosti možnosti molekulární biologie

Národní muzeum

Michal Hrbáček, MBA

ProsTAV for improved prostate cancer screening

Life Length S.L.

Dr. Lissette Otero Alza, M.D. (ESP)

Telomeres & Aging

Chief Medical Officer & Laboratory Director, Life Length S.L.

René Rohrmanstorfer, M.Sc. (AUT)

Scientist and Technician, Geneticist, Novogenia GmbH

Lifestyle Genetics – Genetic Analyses for weight management, healthy nutrition and beauty

Ing. Arpád Boday

Aplikace genetické variability detoxikačních systémů

Laboratoř molekulární biochemie. Laboratoře Agel. Nový Jičín

Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Duše jako imunomodulátor

Ředitel Národního ústavu duševního zdraví, Klecany. Před-nosta kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařskéfakulty Univerzity Karlovy v Praze

Odborní partneři

Děkujeme za podporu