Přednášející

Přednášející

Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., MHA

Základní principy genetiky a prediktivita genetických vyšetření

Přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha. Předseda Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Vrozené a naučené v chování a prožívání: podíl genů na rozvoji duševních poruch

Ředitel Národního ústavu duševního zdraví, Klecany. Přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Buněčná terapie v ortopedii

Přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole. Předseda Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP

Prof. MUDr. Roman Chlíbek PhD.

Připrava bezpečné vakcíny moderními (genetickými) metodami

Vedoucí katedry epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové. Vědecký sekretář České vakcinologické společnosti

MUDr. Petr Uher, Ph.D.

Preimplantační genetické testování: kombinace metod aCGH/NGS/FISH zvyšuje úspěšnost IVF

Vedoucí lékař a jednatel center Institut reprodukční medicíny a genetiky v Karlových Varech a FERTICARE v Praze

prim. MUDr. Markéta Havlovicová

3D fenotypizace a genetické poradenství v praxi

Primářka Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha

Mgr. Věra Franková, Ph.D. et Ph.D.

Etické problémy spojené se sekvenováním lidského genomu.

Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK

MUDr. Alice Krebsová, Ph.D

Vzácná dědičná kardiovaskulární onemocnění s rizikem náhlé srdeční smrti

Lékařka kardiogenetické ambulance, klinika kardiologie IKEM, Praha

MUDr. František Zámola

Význam analýzy DNA pro vrcholový sport

Ředitel FITGEN SE, člen představenstva

Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D

Genetika a sportovní výkon

Proděkan pro vědu a výzkumnou činnost, DS a rigorózní řízení a tajemník katedry fyziologie a biochemie. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha

Ing. Ivan Mach, CSc.

Homocystein a jeho testování ve sportovní medicíně

Prezident Aliance výživových poradců ČR

Arnaud Ferec

From Genetics to High Performence

PRO-FTS™, PERFCOACH

Florian Schneebauer, M.Sc.

Lifestyle Genetics – Genetic Analyses for healthy nutrition and weight management

Laboratory manager, Genosense, Novogenia Group

Dr. Alfonso Moran

Perspective of use DNA analysis in IFBB

General Secretary of the IFBB Medical Commission

Ing. Jiří Potůček, CSc.

Úvod do bloku Farmakogenetika a nutrigenomika

Předseda představenstva MEDIWARE a.s.

Ing. Kateřina Veselá, Ph.D.

Farmakogenomika

Mgr. Jan Boroň, Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Ing. Lukáš Roubík

Nutrigenomika

Ing. Kateřina Vesela, Ph.D., Mgr. Jan Boroň, Ing. Petr Novotný, Ph.D

Ing. Michal Huptych, Ph.D.

Genetická karta pacienta (PGC-personal genetic card)

Oddělení biomedicínského inženýrství a asistivní technologie FEL ČVUT, Praha

Odborní partneři

Děkujeme za podporu