Přednášející

Přednášející

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

Od hrachu Gregora Mendela k personalizované medicíně

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc., FABI

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D

Současné přístupy k očkování

Ministerstvo zdravotnictví ČR, LF UK Hradec Králové

MUDr. Dana Maňasková

Genetické aspekty dostupnosti a hospodaření s vitamíny

Centrum preventivní medicíny a Metabolic Balance

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, DrSc

Cílená editace lidského genomu, biologické a etické aspekty

Ústav lékařské biologie a genetiky, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Doc. MUDr. František Liška, Ph.D.

Odhad genetických sportovních predispozic pomocí kombinace běžných polymorfizmů - pilotní studie u českých olympioniků

GENVIA s.r.o.

MUDr. Petr Lošan

Matching - genetická vyšetření v současné klinické praxi

Genetika Plzeň

RNDr. Daniel Vaněk Ph.D.

Chronologický a biologický věk: Proč stárneme a proč nemusíme

Ředitel DNA centra Bulovka, Ústav soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

MUDr. Miroslav Kuklík, CSc.

Pokroky v genetice kostních dysplazií

Genetická ambulance Praha 3

PharmDr. Lucie Kotlářová

EBV jako mocný epigenetický pronádorový modulátor - současné vědecké poznatky

InPharm Clinic

Ing. Lenka Matějková

Pacientská iniciativa ve vědě a výzkumu

Asociace genové terapie, z.s.

Mgr. Dominik Vondráček

Výstava Doba genová - aneb jak přiblížit laické veřejnosti možnosti molekulární biologie

Národní muzeum

Michal Hrbáček, MBA

ProsTAV for improved prostate cancer screening

Life Length S.L.

Dr. Lissette Otero Alza, M.D. (ESP)

Telomeres & Aging

Chief Medical Officer & Laboratory Director, Life Length S.L.

René Rohrmanstorfer, M.Sc. (AUT)

Scientist and Technician, Geneticist, Novogenia GmbH

Lifestyle Genetics – Genetic Analyses for weight management, healthy nutrition and beauty

Odborní partneři

Děkujeme za podporu